نویسنده = ابراهیم رحیمی
تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی روی آگاهی و نگرش معلمین مرد در خصوص مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده

دوره 9، شماره 3، تیر 1390، صفحه 48-53

10.29252/jmj.9.3.8

ابوذر محمودی؛ محمود کهن؛ فربد عبادی‌فرد آذر؛ مهناز صلحی؛ ابراهیم رحیمی


بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 62-71

10.29252/jmj.7.1.2.62

مرتضی منصوریان؛ مصطفی قربانی؛ محمد علی سلیمانی؛ رضا مسعودی؛ ابراهیم رحیمی؛ حمید آسایش


ارتباط خشونت های دوران بارداری با کم وزنی هنگام تولد نوزادان: مطالعه مورد- شاهدی

دوره 6، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 17-26

10.29252/jmj.6.3.4.17

حسین انصاری؛ ظفر پریسای؛ ابراهیم رحیمی؛ فاطمه رخشانی


تأثیر ساکشن داخل تراشه بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 19-26

10.29252/jmj.6.1.2.19

محمود کهن؛ ابراهیم رحیمی؛ حمید ممتحن؛ ناهید محمد طاهری؛ سعید سبحانیان؛ معصومه رامبد