کلیدواژه‌ها = ریزآرایه
بررسی ژن های منتخب مرتبط با سیگنالینگ سیتوکین در بافت مغز بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ماژور

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 40-49

شیرین جلیلی؛ محمد پنجی


بررسی بیوانفورماتیکی برای تعیین بیومارکرهای کلیدی در سرطان پروستات

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 50-58

محسن صفایی؛ زهرا آب پیکر؛ احمدرضا فرمانی؛ سید امین کوهپایه؛ محمد حسن جعفری نجف آبادی؛ آرش گودرزی


ارتباط اینترلوکین 17 و فاگوزوم با ترمیم بعد از انفارکتوس حاد میوکارد

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 55-61

میرزاعلی مفضل جهرمی؛ کیمیا رسولی پور؛ زهرا استخر؛ حامد میر؛ اباذر روستازاده


اگزوزوم های خارج سلولی و پره اکلامپسی : یک مطالعه مبتنی برداده های ریز آرایه و تحلیل عملکرد

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-7

مهدی کریمی؛ اباذر روستازاده