نویسنده = مجتبی قائدی
تاثیر داروی بیزوپرولول بر میزان خونریزی و تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-9

مجتبی قائدی؛ رضا صحرایی؛ مجتبی سهراب پور؛ نوید کلانی؛ صادق صنیع


بررسی فراوانی سنگ های غدد بزاقی در اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس در سال های 1400-1399

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 45-52

ابوذر حیدری؛ علیرضا درودچی؛ محمد زارع نژاد؛ نوید کلانی؛ مجتبی قائدی


مقایسه کتامین و دکسمدتومیدین در حفظ ثبات همودینامیک در جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-7

مجتبی قائدی؛ محمد صادق صنیع؛ رضا صحرایی؛ لهراسب طاهری؛ نیلوفر رزم اور


بررسی خصوصیات جمعیت شناختی و تعداد ماه‌های مصرف قرص‌های هورمونی پیشگیری از بارداری در زنان مبتلا به فیبروآدنوم

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 8-13

مجتبی قائدی؛ الهام رفیعی؛ نوید کلانی؛ مرضیه حق بین


بررسی فراوانی شکایات از پزشکان جراح پلاستیک ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی استان فارس بین سال های 1392 تا 1399

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-25

اطهر راسخ جهرمی؛ علیرضا درودچی؛ غلامرضا معتضدیان؛ فاطمه احمدی؛ نوید کلانی؛ مجتبی قائدی