نویسنده = الهام رفیعی
بررسی خصوصیات جمعیت شناختی و تعداد ماه‌های مصرف قرص‌های هورمونی پیشگیری از بارداری در زنان مبتلا به فیبروآدنوم

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 8-13

مجتبی قائدی؛ الهام رفیعی؛ نوید کلانی؛ مرضیه حق بین


بررسی یک مورد بیماری کیمورا در اثر سوختگی سطحی درجه 1: گزارش یک مورد نادر

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-8

10.52547/jmj.18.4.1

مرضیه حق بین؛ فرهنگ هوشمند؛ علیرضا عباسی؛ الهام رفیعی؛ اطهر راسخ جهرمی؛ نوید کلانی


گزارش موردی: بررسی یک مورد تشخیص بیماری آنوریسم آئورت شکمی در بیمار سرطان مثانه

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 44-49

10.52547/jmj.18.4.6

مرضیه حق بین؛ نوید کلانی؛ الهام رفیعی؛ نرگس رحمانیان