کاربرد شاخص سهم منتسب جمعیتی در پیشگیری از بروز بیماری قلبی عروقی(مقاله ی مروری)

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

مقدمه: بیماری قلبی عروقی علت عمده ی ناتوانی ومرگ زودهنگام در کل جهان و عامل موثری در افزایش هزینه هی خدمات سلامت هستند.لذا پیشگری از این بیماری از این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است؛سهم منتسب جمعیتی به عنوان یکی از شاخص های مهم در بهداشت عمومی است که ارتباط تنگاتنگی با اپیدمیولوژی دارد و به اندازه گیری اثرات و سهم عوامل خطر بر سلامت عمومی و ارزیابی پیامد بالقوه مداخلات پیشگیرانه بر سلامت جامعه کمک میکند،این شاخص به عنوان اندازه ی تلفیقی از قدرت ارتباط عامل خطر و فراوانی مواجهه،امکان برآوردارتباط عامل خطر و بیماری رادر سطح جامعه فراهم میکند. مواد و روش ها:این مقاله یک مطالعه مروری است که در آن از مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی که در پایگاههای معتبر از قبیل Medline ,Google Scholar ,Pubmed ,Springer ,SID Science Direct , نمایه شده است استفاده شد، همچنین برای این بررسی، کلید واژه های مرتبط با استفاده از کلید واژه های موجود در MESHشناسایی وانتخاب شد و در فاصله زمانی 10ساله از سال 2005تا 2015 در پایگاه های بیان شده جست و جو شد. یافته ها: بیماری قلبی عروقی یک بیماری چند علتی است که در مقالات مختلف به بررسی چند عامل خطر مهم برای آن پرداخته می شود. پس از بررسی نتایج مقالات مختلف مشخص شد که عواملی مانند سن بالای 65سال(35-20درصد)،پرفشاری خون(60-10درصد)، مصرف دخانیات(40-10درصد)، کلسترول تام بالا(45-5درصد)، چاقی و اضافه وزن (50-3درصد)و دیابت(15-3درصد) بیشترین سهم را در بروز بیماری قلبی-عروقی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در بروز بیماری های غیرواگیر و مزمن چندین عامل نقش دارند لذا تعیین سهم هر عامل در ایجاد بیماری برای اولویت بندی و مداخله پیشگیرانه امری ضروری به نظر می رسد . هرچند شاخص سهم منتسب جمعیتی مبنایی تئوری دارد ولی یک شاخص کاملا کاربردی برای اولویت بندی مداخلات پیشگیرانه و درمانی است؛ در پیشگیری از بیماری قلبی - عروقی لازم است اقدامات جدی تری در خصوص غربالگری، پیشگیری ، تشخیص و درمان عوامل خطر قابل تعدیل مانند فشارخون بالا، مصرف دخانیات، فاکتور های مربوط به چربی خون، چاقی، اضافه وزن و دیابت انجام گیرد. به طوری که با کنترل این عوامل می توان بروز بیماری قلبی - عروقی را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of population attributable fraction in prevention of cardiovascular disease (Review Article)

نویسندگان [English]

  • moslem taheri
  • mahmood lotfi
  • mohammad Tabatabaei
  • morteza mohammadzadeh
  • morteza dolatian

چکیده [English]

Introduction: As cardiovascular diseases are the major cause of disability and early death around the world and they increase the cost of health care, the prevention of these kinds of disease, is very important Since Population Attributable Fraction (PAF) is one of the most important indicators in public health, it is closely related to epidemiology and measures the effects and the contribution of risk factors in public health and also helps to assess the potential impact on public health and preventive interventions. This index as a combination of the associated risk factors and frequency of exposure, provide estimation of the relationship between risk factors and disease in the community. Method and Materials: This survey is a review study which is done by searching in scientific resources such as Medline, Google Scholar, PubMed, Springer, SID and Science Direct. In this study, related keywords were identified and chosen from existing keywords in MESH and it was limited by published year that is from 2005 to 2015. Result: Cardiovascular disease is a disease with multiple causes which is studied in the articles for several important factors. After reviewing the results of the literature, it is found that factors such as age over 65 years (20-35%), hypertension (10-60%), smoking (10-40%), high cholesterol (5-45%), overweight (3-50%) and diabetes (3-15%) has the most effects in the incidence of cardiovascular disease. Conclusion: Given that the incidence of chronic and non-communicable diseases is multifactorial, it seems necessary to determine contribution of each factor in causing the disease, for prioritizing and preventive interventions. Although PAF is based on theory, it is a fully functional index for prioritizing preventive and therapeutic interventions. For the prevention of cardiovascular disease stronger actions on screening, prevention, diagnosis and treatment of modifiable risk factors such as hypertension, smoking, factors associated with hyperlipidemia, obesity, overweight and diabetes are needed. So that by controlling these factors, the risk of cardiovascular diseases can greatly be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Population Attributable Fraction (PAF)
  • prevention
  • Risk factor
  • cardiovascular diseases