ارزیابی هیستوپاتولوژیک تأثیر مصرف پودر خوراکی مرجان خلیج فارس در روند ترمیم ضایعات استخوان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دانشگاه ازاد اسلامی کرج

چکیده

مقدمه: با توجه به تحقیقات انجام شده در دهه اخیر روی منافع جانوران و فرآورده های دریایی به ویژه مرجان‌ها تصمیم گرفته شد تا از پودر خوراکی تهیه شده از مرجان بومی خلیج فارس به عنوان التیام دهنده عارضه استخوان تیبیا در خرگوش استفاده شود. روش کار: در این مطالعه تجربی از تعداد 18 سر خرگوش سفید نیوزلندی استفاده شد. خرگوش‌ها به طور تصادفی به سه گروه شش تایی شامل گروه کنترل، گروه با مصرف کلسیم خوراکی، گروه با مصرف پودر مرجان تقسیم شدند. به منظور ایجاد نقیصه در خرگوش‌ها، بخش ابتدایی استخوان درشت نی آن‌ها شکاف داده شد و سپس توسط مته ارتوپدی سوراخی به عمق تقریبی 8/0 -6/0 میلی‌متر و قطر چهار میلی‌متر در آن ایجاد و بعد از تخلیه و شستشوی موضع بخیه شد. این عمل در هر سه گروه به طور یکسان انجام شد. خرگوش‌های گروه کلسیم با دریافت روزانه 1150 میلی گرم پودر کلسیم، خرگوش‌های گروه مرجان با دریافت 1220 میلی گرم پودر مرجان و خرگوش‌های گروه کنترل در شرایط استاندارد قفس نگهداری شدند. لام پاتولوژی خرگوش‌ها برای بررسی در روزهای صفر،10، 20، 30، 40، 50، 63 به آزمایشگاه فرستاده شدند. یافته‌ها: در بررسی‌های هیستوپاتولوژیک، پارامترهای پرولیفراسیون فیبروبلاستی، تشکیل استخوان جدید، بلوغ و روند معدنی شدن آن مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بهتری در گروه مرجان نسبت به گروه کلسیم و کنترل مشاهده شد (0429/0p=). نتیجه‌گیری: با ارزیابی مرجان خلیج فارس مشخص شد که این مرجان می‌تواند به عنوان یک بیومتریال اوستئوکونداکتیو و داربست استخوانی برای التیام نقیصه استخوان درشت نی از طریق افزایش استخوان سازی در ناحیه مورد نظر به نحو مطلوب عمل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Histopathologic evaluation of the Persian Gulf coral powder effect on bone defects

نویسندگان [English]

  • Mahdi Marjani 1
  • Homan faghihi 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: The research on the marine products and creatures, in particular coral, has started during the recent decade, confirming the beneficial effects of this material. Therefore, this study aimed to use the coral native to Persian Gulf as oral powder to heal the tibial bone defect in rabbits. Materials and Methods: In this experimental study, 18 New Zealander rabbits were randomly categorized into 3 groups (control group, the group which used oral calcium powder and the one which used oral coral powder) of 6 rabbits. For producing the defect, 1/3 of the tibial bone was blunt dissected and the operation site was observed. Using an orthopedic drill, a hole with the depth of 0.6-0.8 mm and diameter of 4 mm was produced and after emptying and washing, the operation site was sutured. The operation was performed on all the 3 groups similarly. The calcium group was treated using 1150 mg calcium powder daily, the coral group received 1220 mg of coral powder on a daily basis, and the control group was kept under standard condition. On days 10, 20, 30, 40, 50, 63, the cases were evaluated and pathological studies were performed. Results: In the histopathologic study, fibroblastic proliferation, new bone formation, bone maturation and mineralization were evaluated the results for the coral group were better than those of the calcium and control groups (P<0.05). Conclusion: In conclusion, in the histopathologic evaluation of Persian Gulf coral, it was found to be an osteoconductive biomaterial which act as a scaffold and consequently could be used for healing a segmental tibial defect by increasing the bone formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coral
  • Bone Grafting
  • New Zealand rabbit
  • Biomaterials