بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت سینوویوم انسان به سلول‌های شبه عصبی در محیط آزمایشگاه

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از سینوویوم می‌توانند در محیط کشت تک لایه با روند پیری کند و نگهداری قابلیت‌های تمایزیشان به چندین رده به شکل وسیعی گسترش یابند. با تشخیص توانایی‌های بالای سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از سینوویوم، تمایز نورونی این سلول‌ها مورد بررسی قرارگرفته است. روش کار: سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت سینوویوم از مفصل زانوی بیماران با مشکل پارگی رباط صلیبی قدامی و بیماری کیست پشت زانویی جداسازی شدند. این سلول‌ها با غلظت‌های مختلف سرم گاوی و محیط کشت (Dubleco's Modified Eagles Media (DMEM- تکثیر یافتند. رنگ آمیزی آلیزارین رد و اویل رد برای بررسی بنیادی بودن سلول‌ها انجام شد. سپس در محیط آزمایشگاه سلول‌ها با بتا مرکاپتو اتانول و رتینوئیک اسید القا شدند. آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز نسخه برداری معکوس (RT-PCR) برای بررسی بیان ژن‌های اختصاصی سلول‌های استئوسیتی و آدیپوسیتی و اثبات حضور ژن‌های نورونی انجام شد. یافته‌ها: تحلیل ژنی حاکی از بیان شدن ژن‌های اختصاصی رده‌های آدیپوسیتی و استئوسیتی بود. همچنین با القای نورونی، سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از سینوویوم به انواع مختلفی از سلول‌های نورونی متمــایز شدند. آزمایش RT-PCR، توصیف کننده سطوح mRNA کد شده برای نوروفیلامنت حد واسط و انولاز خاص نورونی در سلول‌های القا شده بود. نتیجه گیری: در مجموع به نظر می‌رسد بافت سینوویوم که در بیش‌تر عمل‌های جراحی زانو قسمتی از آن کنده و دور ریخته می‌شود، می‌تواند به عنوان منبعی غنی از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در پروتکل‌های سلول درمانی و نیز مهندسی بافت مورد استفاده قرار گیرد. القای سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از سینوویوم با مواد القایی از قبیل بتا مرکاپتو اتانول و رتینوئیک اسید می‌تواند سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت سینوویوم را به شکل موثری به سلول‌های شبه‌عصبی متمایز کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transdifferentiation of human synovium-derived mesenchymal stem cell into neuronal-like cells in vitro

نویسندگان [English]

  • Elham Kashafi 1
  • Hojat Karimi Jashni 2
  • saedeh Erfaniyan 2
  • Kavos Solhjou 2
  • Ali Sepidkar 2
  • Hesam Fakhryniya 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Synovial mesenchymal stem cells (SMSCs) could be expanded extensively in monolayer with limited senescence, maintaining their multilineage differentiation potential in vitro. We characterized the multi-potent ability of human synovial membrane derived stem cells (SMSCs) and investigated the neural differentiation potential of these cells. Materials and Methods: SMSCs were isolated from the knee joint of ACL (Anterior cruciate ligament) and baker cyst patient. These cells were proliferated and amplified with the indicated concentration of FBS (Fetal Bovin Serum) and DMEM in vitro. Alizarin red and oil red staining was done to investigate stemness property of the cells. Then, they were induced in vitro by β-ercaptoethanol (BME), and Retinoic acid (RA). Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis was done to prove the neural gene and osteocyte and adipocyte cells specific genes. Results: RT-PCR analysis showed the expression of osteogenic and adipogenic genes. Following neural induction, SMSCs were differentiated into various types of neural cells in vitro. RT-PCR analysis also demonstrated that the mRNA levels encoding for neurofilament medium (NFM), neuron specific enolase (NSE) were also highly increased in induced SMSCs. Conclusion: These results suggest that synovium tissue, which is discarded in most of the knee operations, can be used for cell therapy and tissue engineering protocols as an enrichment source of potent mesenchymal stem cells. Induction of SMSCs by inducers such as BME-RA could highly transdifferentiate SMSCs into neuronal-like cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stem cells
  • Cell Differentiation
  • Synovium