کلیدواژه‌ها = حاملگی
اگزوزوم های خارج سلولی و پره اکلامپسی : یک مطالعه مبتنی برداده های ریز آرایه و تحلیل عملکرد

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-7

مهدی کریمی؛ اباذر روستازاده


علل دیس پنه ناگهانی زنان باردار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 38-44

معصومه ربیعی پور؛ امین بشارت؛ شبنم وظیفه خواه


گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 29-32

10.52547/jmj.18.1.29

عالمتاج صمصامی؛ طاهره پوردست؛ شقایق مرادی علمدارلو؛ عاطفه هاشمی؛ بهناز رضوی