نویسنده = صادق صنیع
گزارش یک مورد اختلال در اکستوبیشن بیمار به دنبال فیکس کردن نامناسب لوله تراشه

دوره 21، شماره 3، مهر 1402

فاطمه افتخاریان؛ صادق صنیع؛ رضا صحرایی


تاثیر داروی بیزوپرولول بر میزان خونریزی و تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-9

نوید کلانی؛ مجتبی قائدی؛ رضا صحرایی؛ مجتبی سهراب پور؛ صادق صنیع


مقایسه کتامین و دکسمدتومیدین در حفظ ثبات همودینامیک در جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-7

مجتبی قائدی؛ صادق صنیع؛ رضا صحرایی؛ لهراسب طاهری؛ نیلوفر رزم اور


مقایسه ی اثر دو داروی پرومتازین و افدرین بر ثبات علایم همودینامیک بیماران تحت عمل آرتروپلاستی با بی‌حسی اسپینال همراه با مصرف سیمان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 14-21

آذین حمیدی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ محمدصادق صنیع جهرمی؛ نوید کلانی


مقایسه میزان نوسانات قند خون بیماران غیردیابتیک حین عمل جراحی ارتوپدی در دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 26-35

فاطمه افتخاریان؛ نوید کلانی


مقایسه دو روش استفاده از ژل لوبریکانت و نرمال سالین حین قرار دادن ماسک حنجره ای راه هوایی(LMA) بر روی علایم همودینامیک و واکنش های خروج از بیهوشی در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 11-20

10.52547/jmj.18.3.11

محمد حسن دم شناس؛ احمد رستگاریان؛ مسعود قانعی؛ محمد رحمانیان؛ محمد صادق صنیع؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی