نویسنده = سعید سبحانیان
میزان مصرف داروهای آنابولیک در ورزشکاران پرورش اندام شهرستان جهرم در سال 1391

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 33-37

10.29252/jmj.11.3.33

سعید سبحانیان؛ داوود رجبیان؛ فرهاد صادقی فرد؛ اسماعیل پارسایی منش


اثر شدت تمرین استقامتی بر هورمون‎های جنسی و بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش‎های صحرایی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 39-47

10.29252/jmj.11.3.39

مریم السادات میری؛ اصغر نیک سرشت؛ حجت اله کریمی جشنی؛ حسین کارگر جهرمی؛ سعید سبحانیان


فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان 1 تا 6 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جهرم در سال 1385

دوره 8، شماره 2، مهر 1389، صفحه 41-46

10.29252/jmj.8.2.41

نحله پرنداور؛ سعید سبحانیان


ارزشیابی آزمون تشخیصی پس از زایمان ادینبرگ

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 1-6

10.29252/jmj.7.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان


اثر تمرینات هوازی برتغییرات برخی هورمون های خون درروزه داران

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 23-34

10.29252/jmj.7.4.4

اصغر نیک سرشت؛ مریم کوشکی جهرمی؛ نرجس بصیرت؛ سعید سبحانیان


بررسی تأثیر مصرف نارنج در کاهش علائم بالینی بزرگی خوش خیم غده ی پروستات

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 2-6

10.29252/jmj.6.1.2.2

سعید سبحانیان؛ الهام پابرجای؛ نرجس رازقی نیا؛ محمد مهدی حسینی؛ سکینه شهسواری


تأثیر ساکشن داخل تراشه بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 19-26

10.29252/jmj.6.1.2.19

محمود کهن؛ ابراهیم رحیمی؛ حمید ممتحن؛ ناهید محمد طاهری؛ سعید سبحانیان؛ معصومه رامبد


مقایسه تاثیر دو روش آموزش سناریوهای بالینی و نقد همردگان بر دانش و عملکرد دانشجویان در مراقبت از بیماران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 41-48

10.29252/jmj.6.1.2.41

لیلی مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان


بررسی دیدگاههای کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای جهرم در مورد قوانین ومقررات و مسئولیتهای حرفه ای

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 27-34

10.29252/jmj.5.1.2.27

sakineh Shahsavari Esfahani؛ سعید سبحانیان؛ لیلا ترابی؛ زهرا بهروزی


نشانه های جسمی ، روحی واجتماعی ناشی از استرس در کادر پرستاری ومامایی شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی جهرم 1383

دوره 2، شماره 2، فروردین 1384

10.29252/jmj.2.2.1

سکینه شهسواری اصفهانی؛ لیلا مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان؛ بنفشه تهرانی نشاط؛ محسن فاصله


بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانوادهایشان در شیراز 1382

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 15-19

10.29252/jmj.1.1.4

سعید سبحانیان؛ لیلی مصلی نژاد