فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس دفتر مجله: جهرم، خیابان شهید استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، پردیس مرکزی، دفتر مجله علمی-پژوهشی
صندوق پستی: ۴۶۱۹۹-۷۴۱۴۸
تلفن:۵۴۳۳۶۰۸۷
تلفن مستقیم و دورنگار: ۵۴۳۳۶۰۸۷-۰۷۱
آدرس ایمیل: jahromjournalgmali.com
 وب سایت : http:/jmj.jums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب