فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای ثبت نام در سایت و ثبت مقاله در این سامانه می توانید منوی فرم ثبت نام را انتخاب کرده و با تکمیل آن اطلاعات خود را وارد نموده و با استفاده از نام کاربری و گذرواژه دریافتی از امکانات سیستم استفاده کنید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.54.33.fa
برگشت به اصل مطلب