مجله علوم پزشکی پارس، مجله علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی، در هفتادوهشتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شد و در اواخر سال ۱۳۹۳ با گرفتن مجوز از وزارت مطبوعات کشور از مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به مجله علوم پزشکی پارس تغییر نام یافت.

تاثیر داروی ترانگزامیک اسید بر میزان تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی

صفحه 1-9

مجتبی قائدی؛ صادق صنیع؛ مجتبی سهراب پور


بررسی شیوع مقاومت به کلاریترومایسین در بین سویه های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیماران با مشکلات گوارشی

علیرضا احمدزاده؛ زهره افتخاری؛ ژاله محسنی فر؛ مصطفی رضایی طاویرانی


موانع همدلی در پرستاران بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه تحلیل محتوا

مرضیه محمدی؛ زهره پارسا یکتا؛ حمید پیروی؛ نعمت الله فاضلی


بررسی سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در مراجعین مراکز خدمات جامع سلامت شهر جهرم در سال 1401

فاطمه رضایی؛ سیده سرور هاشمی؛ طاهره رحیمی


افزایش زمان پرتودهی در سلول های سرطانی رده MCF-7 و فعال شدن مسیرهای مرتبط با دیابت نوع 1

مجید کوثری؛ محمد رضا تقوا؛ اباذر روستازاده


بررسی اثر ملاتونین و تیزانیدین بر پارامترهای همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت

مجید وطن خواه؛ مهرداد ملک شعار؛ پوریا ادیبی؛ طیبه زارعی؛ نجلا طهمورسی