مجله علوم پزشکی پارس، مجله علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی، در هفتادوهشتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شد و در اواخر سال ۱۳۹۳ با گرفتن مجوز از وزارت مطبوعات کشور از مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به مجله علوم پزشکی پارس تغییر نام یافت.

تبیین تجارب دستیاران گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از عوامل و موانع موثر بر تصمیم گیری بالینی: یک مطالعه کیفی

صفحه 1-10

فاطمه افتخاریان؛ مهسا پارپائی؛ فاطمه رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ژیلا رحمانیان


بررسی وجود بافت های غیرمجاز در سوسیس 40، 55 و 70 درصد گوشت عرضه شده در مراکز توزیع شهر جهرم با استفاده از روش بافت شناسی

صفحه 16-25

راحیل حق جو؛ ابوالفضل قادریان؛ جمیله صارمی


بررسی اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات فیزیولوژیک و آسیب شناسی بیضه در موشهای صحرایی بالغ تیمار شده با پنکونازول

اعظم نوروزی؛ حبیب اله جوهری؛ مهرداد شریعتی


گزارش یک مورد اختلال در اکستوبیشن بیمار به دنبال فیکس کردن نامناسب لوله تراشه

فاطمه افتخاریان؛ صادق صنیع؛ رضا صحرایی