:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1389 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 45-38 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر کارشناسی پرستاری و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1386
رسول اسلامی اکبر*، فریده معارفی
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
چکیده:   (4251 مشاهده)

چکیده:

 مقدمه: صاحب نظران پرستاری معتقدند توانایی تفکر انتقادی پرستاران نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات مراقبتی خاص به هر بیمار ، حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات پیچیده دارد ، به همین جهت لازم است این توانایی طی کسب تجارب آموزشی و پس از اشتغال به حرفه پرستاری رشد و توسعه یافته و مورد ارزشیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم های اول و آخر و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت توصیفی- مقایسه ای انجام شد.

روش کار:

پژوهش حاضر از نوع مقطعی تحلیلی بود. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق خود گزارش دهی با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزیابی توانایی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر( فرم الف)که توسط محقق با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورهمگون سازی و اعتبار و اعتماد آن ارزیابی شده بود صورت گرفت. نمونه پژوهش مشتمل بر 53 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری ترم اول و آخر، و 41 نفر از پرستاران بالینی بود که روش نمونه گیری در مورد دانشجویان غیر تصادفی و در مورد پرستاران بالینی به روش تصادفی با احتساب سهمیه هر یک از دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود.

یافته ها:

نتایج نشان داد که میانگین توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم اول 1/45 (با انحراف معیار 7/8)، ترم آخر  3/44 (با انحراف معیار 05/6) و پرستاران بالینی 3/44 (با انحراف معیار 7/7) می باشد که بیانگر ضعیف بودن توانایی تفکر انتقادی هر 3 گروه مورد پژوهش بود . نتایج آزمون کروسکال والیس نیز بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین امتیازات بدست آمده از 5 بخش آزمون توانایی تفکر انتقادی و نیز میانگین  نمره کل آزمون در هر سه گروه مورد پژوهش بود (05/0>P).

بحث و نتیجه گیری:

با توجه به ضعیف بودن توانایی تفکر انتقادی دانشجویان و پرستاران و نیز عدم وجود تفاوت بین توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و آخر و پرستاران بالینی ، لزوم بازنگری در استراتژی های آموزشی سنتی فعلی احساس می شود. استفاده بیش تر از استراتژی های فعال یادگیری و نیز بکار گیری روش های مراقبتی در راستای مشارکت فعال تر پرستاران در تصمیم گیری های بالینی نیز توصیه می شود.

واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری، پرستاران بالینی
متن کامل [PDF 169 kb]   (1070 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: 1395/3/5 | ویرایش نهایی: 1396/12/14 | پذیرش: 1395/3/5XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها