:: دوره 20، شماره 1 - ( 12-1401 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی و تمرینات تای‌چی بر اضطراب ناشی از بیماری کرونا در دانشجویان
میر حمید صالحیان* ، عهدیه یداله زاده ، شیدا رنجبری
گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده:   (593 مشاهده)
 
چکیده:
مقدمه: بر اساس اظهار نظر متخصصان، استرس و اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و افراد را در برابر بیماریها از جمله کرونا ویروس آسیبپذیر کند. براین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه‌ی تاثیر امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی و تمرینات تای‌چی بر اضطراب ناشی از بیماری کرونا در دانشجویان بود.
روش‌کار: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی(پیش آزمون- پس آزمون) با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود.   45 نفر از  دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که دارای نمرات بالاتر در مقیاس اضطراب کرونا ویروس بودند به شیوۀ در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه اول آموزش امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی)10 جلسه؛ هفته‌ای 2 جلسۀ یک و نیم‌ساعته)  و برای گروه دوم تمرینات تای چی(10 جلسه؛ هفته‌ای 2 جلسۀ، 30 تا 40  دقیقه‌ای) اعمال شد و گروه کنترل آموزشی دریافت ننمود.  همۀ آزمودنی‌ها پیش از آغاز آموزش و پس از آن، مقیاس اضطراب کرونا ویروس علیپور و همکاران(1399) را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات اضطراب کرونا و مولفه‌های آن(علائم روانی و جسمانی) در گروه آموزش امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی نسبت به گروه تمرینات تای‌چی و در گروه تمرینات تای‌چی نسبت به گروه کنترل در پس‌آزمون به طور معنی‌داری کاهش یافته است (p<0/05).
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی در کاهش اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان دختر موثرتر از تمرینات تای‌چی است.
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی، تای چی چون، اضطراب، کرونا ویروس، دانشجویان.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: 1399/11/6 | ویرایش نهایی: 1400/8/19 | پذیرش: 1400/12/21

Research code: مال دانشگاه علوم پزشكي آزاد تبريز
Ethics code: در حال بررسي توسط دانشگاه علوم پزشكي تبريز


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 1 - ( 12-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها