:: دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 35-44 برگشت به فهرست نسخه ها
روند بروز موارد حیوان گزیدگی و عوامل اکولوژیک مرتبط با آن در شهرستان جهرم طی سالهای 1397-1393
داود علیان ، مهدیه نماینده* ، محمد تقی قانعیان ، محمد حسن احرام پوش ، فرزان مددی زاده
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (618 مشاهده)
مقدمه و اهداف: حیوان گزیدگی یکی از تهدیدهای سلامتی به شمار می رود که می تواند سبب انتقال بیماری های زئونوز مثل هاری به انسان شود. این مطالعه با هدف تعیین روند بروز موارد حیوان گزیدگی و عوامل اکولوژیک مرتبط با آن در شهرستان جهرم انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی گذشته نگر بر روی 3913 مورد پرونده افراد دچار حیوان گزیدگی از فروردین سال 1393 تا اسفند 1397 در شهرستان جهرم انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون مربع کای و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون روند خطی کوکران-آرمیتاژ نیز جهت بررسی تغییرات روند میزان بروز و با استفاده از نرم افزار Winpepi انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی قربانیان 7/1 ±4/ 31 سال و ابتلای مردان( 6/79 درصد) بطور معنی داری بیشتر از زنان بود(p<0.05). بیشتر موارد حیوان گزیده از مناطق روستایی( 2/56 درصد) و از نظر شغل بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به شغل آزاد (6/48 درصد) و دانش آموزان( 7/13درصد) بود. واقعه گزش 8/71 درصد در روز و در3/72 درصد حیوان مهاجم سگ بود. میزان کلی بروز، 1716 مورد در 100هزار نفر بود. همبستگی بین متوسط دما، مجموع بارش ماهیانه، متوسط رطوبت و میزان پوشش گیاهی با تعداد موارد حیوان گزیدگی وجود نداشت(p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه بروز بالای موارد حیوان گزیدگی در شهرستان جهرم، انجام اقدامات اساسی چون آموزش گروههای در معرض خطر، تقویت سیستم مراقبت و برنامه ایمنسازی ضروری به نظرمیرسد.
 
واژه‌های کلیدی: حیوان گزیدگی، عوامل اکولوژیک، هاری، روند زمانی، جهرم
متن کامل [PDF 862 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: 1399/9/20 | ویرایش نهایی: 1400/2/25 | پذیرش: 1399/12/19

Research code: IR.SSU.SPH.REC.1399.173
Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1399.173XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها