:: دوره 15، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 15 شماره 3 صفحات 23-16 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین استحکام روانی با شادکامی در ورزشکاران جانباز و معلول شهر شیراز در سال 1395
سجاد پارسایی* ، نسیم عطایی قراچه ، ربابه رستمی
دانشگاه شهید چمران
چکیده:   (3397 مشاهده)
مقدمه: در چند دهه اخیر جنبه­های روان­شناختی موردتوجه پژوهشگران حیطه جانبازان و معلولین قرارگرفته است، اما بررسی هم‌زمان متغیرهای شادکامی و استحکام روانی، آن‌هم در ورزشکاران جانباز و معلول بررسی نشده است. پژوهش حاضر باهدف ارتباط بین استحکام روانی با شادکامی در ورزشکاران جانباز و معلول طراحی و اجرا شد.
روش کار: روش اجرای پژوهش از نوع مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران جانباز و معلول شهر شیراز در سال 1395 بودند که به روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 100 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه­های شادکامی آکسفورد آرجیل (1989) و استحکام روانی کلاف (2002) را تکمیل کردند. تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. سطح معناداری (05/0>p) در نظر گرفته شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده از رابطه‌ی بین شادکامی با  نمره کل استحکام روانی (453/0=r)، نمرات زیر مقیاس­های چالش (592/0=r)، تعهد (230/0=r)، کنترل هیجانی (258/0=r)، اعتمادبه‌نفس در توانایی (497/0=r) و اعتمادبه‌نفس بین فردی (228/0=r) معنا­دار هستند (05/0 >p)، اما ضریب همبستگی بین شادکامی با کنترل زندگی (184/0=r) معنادار نمی‌باشد (05/0<p). همچنین مشخص شد که از بین متغیرهای مستقل، دو متغیر چالش (350/0=r2) و اعتمادبه‌نفس در توانایی (450/0=r2)، پیش­بین شادکامی هستند.
نتیجه­گیری: وجود ارتباط مثبت و معنادار بین استحکام روانی و شادکامی و به‌ویژه بالا بودن آن‌ها در جانبازان و معلولین ورزشکار نشان می­دهد که فعالیت­های بدنی ممکن است موجب افزایش استحکام روانی و شادکامی و به‌طورکلی بهبود سلامت روانی در بین جانبازان و معلولین شود.
 
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، شادکامی، جانباز، ورزشکار
متن کامل [PDF 323 kb]   (1321 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: 1396/7/13 | ویرایش نهایی: 1397/1/19 | پذیرش: 1396/11/4XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 15، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها