کلیدواژه‌ها = سرطان
بررسی بیوانفورماتیکی برای تعیین بیومارکرهای کلیدی در سرطان پروستات

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 50-58

محسن صفایی؛ زهرا آب پیکر؛ احمدرضا فرمانی؛ سید امین کوهپایه؛ محمد حسن جعفری نجف آبادی؛ آرش گودرزی


ساخت فرمولاسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل و مقایسه سمیت آن با پاکلی تاکسل لیپوزومه نشده بر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 26-40

10.52547/jmj.18.2.26

المیرا ربانی؛ رودابه بهزادی؛ محمد مجدی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات


مقایسه متابولیت‌های استروژن در زنان یائسه فعال و غیر فعال

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 29-35

10.29252/jmj.11.2.4

امیرحسین حقیقی؛ رویا عسکری؛ مهدی هدایتی؛ اسماء دامن پاک


عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس : عفونت انگلی فراموش شده در بیماران مبتلا به سرطان

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 13-18

10.29252/jmj.10.4.13

سمیرا اسماعیلی؛ مهدی فخار؛ شعبان گوهردهی؛ قاسم جان‌بابائی؛ احسان احمدپور؛ رضا باستانی


بررسی تأثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد و تغییرات ایجاد شده در ضربان قلب و سطح اشباع اکسیژن خون

دوره 9، شماره 3، تیر 1390، صفحه 27-34

10.29252/jmj.9.3.5

مریم فرخ نیا؛ جلیل فتح آبادی؛ شهریار شهیدی