کلیدواژه‌ها = آنتی بیوتیک
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال شهرستان جهرم: یک مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1399

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 65-73

10.52547/jmj.18.2.65

وحید مقرب؛ شبنم راجپوت؛ نفیسه اسماعیل پور؛ نوید کلانی؛ احسان رحمانیان


مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 15-27

10.29252/jmj.7.1.2.15

شهره فرشاد؛ مجتبی انوری نژاد؛ علی مهرابی توانا؛ عزیز ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی


الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی عامل عفونت ادراری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-9

10.29252/jmj.5.1.2.1

فاطمه امام قرشی؛ جمشید کهن طب