کلیدواژه‌ها = عوارض
تاثیر چک‌لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی شده در یک بیمارستان عمومی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-49

10.52547/jmj.18.1.41

ادریس کاکه مم؛ پوران رئیسی؛ الهام میان‌کوهی؛ محمدرضا شیخی‌چمان


مقایسه عوارض کوتاه مدت نارسی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با دو روش درمانی خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق سورفکتانت (اینشور) و تهویه مکانیکی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-7

10.29252/jmj.14.4.1

فهیمه کاظمیان؛ افسانه ارزانی؛ محسن حق شناس؛ زهرا اکبریان


آگاهی خانم‌های باردار جنوب ایران در مورد عوارض سزارین در سال 1388

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 37-42

10.29252/jmj.10.2.37

میترا قسوری؛ وجیهه رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان


رابطه شاخص توده بدنی با عوارض چاقی در شهر گرگان در سال 1387

دوره 8، شماره 2، مهر 1389، صفحه 29-33

10.29252/jmj.8.2.29

عین اله ملایی؛ سید عابدین حسینی؛ قنبر روحی


بررسی عوارض استرپتوکیناز وریدی در بیماران بالای 70 سال متبلا به انفارکتوس حاد میوکارد

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 7-14

10.29252/jmj.7.4.2

محمد شجاعی؛ محمدهاشم عبدی


علائم، عوارض و بیماری زمینه ای همراه با زونا در بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س)اصفهان(1385-1375)

دوره 5، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 30-37

10.29252/jmj.5.3.4.30

فرزین خوروش؛ سمیرا زارع فر؛ حسن صالحی