کلیدواژه‌ها = عصاره گیاهی
تاثیر عصاره جوانه گندم بر شدت دیسمنوره اولیه

دوره 12، شماره 1، دی 1393، صفحه 57-62

10.29252/jmj.12.1.57

مریم عطااللهی؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد


بررسی اثر عصاره آبی ریشه ی گیاه ثعلب برساختار بافت بیضه و هورمون های جنسی در موش نر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 71-76

10.29252/jmj.11.1.10

زهره فرجی؛ حسین نیک‌زاد‍؛ کاظم پریور؛ محسن نیک‌زاد


اثر عصاره‌های آبی و متانولی جاشیر در درد ناشی از فرمالین در موش سوری

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-7

10.29252/jmj.9.4.1

معصومه امام قریشی؛ علی تقوی؛ کتایون جاویدنیا