کلیدواژه‌ها = حساسیت
برآورد پوشش مراجعه بیماران مبتلا به سرطان پستان به مرکز تحقیقات سرطان شهرستان جهرم از سال 1395 تا 1398

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-69

معصومه قنبرنیا؛ راضیه زاهدی؛ مریم تدین؛ مرضیه حق بین


شیوع حساسیت به لاتکس در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تحت همودیالیز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1385

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 7-13

10.29252/jmj.8.4.7

سیدحسام الدین نبوی زاده؛ رضا امین؛ محمد ذوالعدل


مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 15-27

10.29252/jmj.7.1.2.15

شهره فرشاد؛ مجتبی انوری نژاد؛ علی مهرابی توانا؛ عزیز ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی