کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال شهرستان جهرم: یک مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1399

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 65-73

10.52547/jmj.18.2.65

وحید مقرب؛ شبنم راجپوت؛ نفیسه اسماعیل پور؛ نوید کلانی؛ احسان رحمانیان


آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمان

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 43-48

10.29252/jmj.8.4.43

معصومه عابدزاده؛ محبوبه تائبی؛ زهره سادات؛ فرزانه صابری


میزان آگاهی ،طرز نگرش وعملکرد مادران درارتباط با قنداق کردن نوزاد درشهرستان جهرم

دوره 6، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 67-73

10.29252/jmj.6.3.4.67

فاطمه امام قریشی؛ سید تقی حیدری؛ زینت صیادی


بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بیماری لیشمانیا در سال 1384

دوره 3، شماره 3، تیر 1385، صفحه 16-20

10.29252/jmj.3.3.16

محمدحسین دهقانی تفتی؛ صمد اطمینان راد