کلیدواژه‌ها = اسکلرودرمی سیستمیک
سطح اندوتلین-1 (ET-1) در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی با و بدون زخم نوک انگشتان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 23-27

10.29252/jmj.9.1.23

مهرداد آقایی؛ فرهاد غریب دوست؛ حبیب زینی؛ معصومه اخلاقی؛ سیما صدیقی؛ عبدالرحمان رستمیان؛ ناصر اقدمی؛ مهدیه شجاع