کلیدواژه‌ها = عفونت مجاری ادراری
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باسیل‌های گرم منفی جداسازی شده از کشت ادرار مراجعین بزرگسال و سرپایی آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان ولی‌عصر شهرستان فسا طی سال‌های 1391 و 1392

دوره 12، شماره 3، تیر 1393، صفحه 22-15

10.29252/jmj.12.3.22

علیرضا مولازاده؛ عباس شاهی؛ محمدسعید غلامی؛ سهراب نجفی پور؛ فرزانه مباشری؛ سمیه جعفری؛ جلال الدین اشرف منصوری


بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 20-26

10.29252/jmj.9.4.20

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ فاطمه امام قریشی؛ مرضیه حسینی