کلیدواژه‌ها = گنادوتروپین
بررسی اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات فیزیولوژیک و آسیب شناسی بیضه در موش های صحرایی بالغ تیمار شده با پنکونازول

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 21-29

اعظم نوروزی؛ حبیب اله جوهری؛ مهرداد شریعتی


تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 37-41

10.29252/jmj.12.4.6

حبیب اله جوهری؛ مریم خاوریان؛ مختار مختاری؛ مهسا کمالی؛ حسین کارگر جهرمی


اثر عصاره الکلی گیاه آلوئه‌ورا روی میزان غلظت سرمی هورمون‌های تستوسترون و گنادوتروپین در موش‌های صحرایی نر

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-8

10.29252/jmj.10.2.1

حجت‌اله کریمی جشنی؛ نهال نجم دینی؛ فرهنگ هوشمند


تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 7-12

10.29252/jmj.10.4.7

مریم پورفرید؛ حجت اله کریمی جشنی؛ فرهنگ هوشمند


تأثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 1-6

10.29252/jmj.8.3.1

حجت اله کریمی جشنی؛ فاطمه دخانچی؛ فرهنگ هوشمند