کلیدواژه‌ها = کودکان
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال شهرستان جهرم: یک مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1399

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 65-73

10.52547/jmj.18.2.65

وحید مقرب؛ شبنم راجپوت؛ نفیسه اسماعیل پور؛ نوید کلانی؛ احسان رحمانیان


مقایسه تاثیر برنامه تمرین در آب و مکمل‌یاری ویتامین Dبر مقادیر ویتامین D و hs-CRP سرم در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 48-56

10.52547/jmj.16.4.48

سلیمان انصاری کلاچاهی؛ زهرا حجتی ذی دشتی؛ علیرضا علمیه؛ الهام بیدآبادی


شیوع عفونت های انگلی درکودکان مهد کودک های شهرستان جهرم با استفاده از سه روش تشخیصی آزمایش مدفوع، اسکاچ تست و فرمالین اتر در سال 1392

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 9-15

10.52547/jmj.15.3.2

وحید رحمانیان؛ علی اکبر زارعیان؛ کرامت اله رحمانیان


فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان جهرم در سال 1393

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 45-50

10.29252/jmj.13.2.7

زهرا کارگرجهرمی؛ کاوس صلح جو؛ محمد حسن دوامی؛ رخشان عبیری؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی تأثیر حضور والدین بر میزان اضطراب طی القاء بیهوشی کودکان 2 تا 11 ساله تحت عمل جراحی

دوره 12، شماره 1، دی 1393، صفحه 9-16

10.29252/jmj.12.1.9

فائزه جهان پور؛ راضیه راستی؛ نیلوفر معتمد؛ سعید کشمیری


بررسی شاخص‌های تن سنجی کودکان بدو ورود به دبستان شهرستان جهرم در سال تحصیلی 1391-1390

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 25-31

10.29252/jmj.11.3.25

مرضیه زمانی؛ اعظم نامدار؛ سیدتقی حیدری؛ عطیه جعفرزاده


بررسی شاخص‌های رشد و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر شش سال مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهری شیراز در سال 1387

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 65-70

10.29252/jmj.10.3.65

فریبا قهرمانی؛ فاطمه حسینی؛ کامل قبادی داشدبی


شیوع حساسیت به لاتکس در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تحت همودیالیز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1385

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 7-13

10.29252/jmj.8.4.7

سیدحسام الدین نبوی زاده؛ رضا امین؛ محمد ذوالعدل


خودارزیابی معلمان مدارس ابتدایی نسبت به مساله سوء استفاده جنسی از کودکان و لزوم گزارش آن

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 22-27

10.29252/jmj.8.4.22

سجاد آلبوکردی؛ محمد نیکوسیر جهرمی؛ لیلی مصلی‌نژاد؛ جواد خدادادی


مقایسه سنجش حرارت بدن با سه روش تب سنج جیوه ای، تیمپانیک و پوستی: کدام انتخاب مناسب؟

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 25-28

10.29252/jmj.8.3.25

ناهید زندگانی؛ سوسن ربیعی؛ زهرا تجرد


بررسی فراوانی هیستوپاتولوژیک تومورهای توپر بدخیم در کودکان زیر 16 سال استان خوزستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 45-52

10.29252/jmj.7.1.2.45

ایران رشیدی؛ نهضت اکیاش؛ علیرضا عبدالهی؛ مژده بوعذار؛ الهام معاون جولا


شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم در سال 86-1385

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 49-55

10.29252/jmj.6.1.2.49

محمدحسن دوامی؛ ریحانه روحی؛ علیرضا صادقی


بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در عرضه کنندگان به مواد غذایی در شهر اراک طی سال های 82-1381

دوره 3، شماره 3، تیر 1385، صفحه 8-15

10.29252/jmj.3.3.8

محمدحسن دوامی؛ محمودرضا خزاعی؛ محمد رفیعی؛ محمد میلانی