کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
تعیین میزان مشارکت در درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 27-34

فرانک روئین تن؛ سمیه حسام؛ شقایق وحدت؛ ایروان مسعودی اصل


ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت پیش انعقادی میکروپارتیکل های بیان کننده فسفاتیدیل سرین مشتق از رده سلولی سرطان پستان MDA-MB- 231 تیمار شده با داروی آدریامایسین (دوکسوروبیسین)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-8

رضا رنجبران؛ اکبر هاشمی طیر؛ مریم کامروان؛ مهسا گرگین


نقش بالقوه RNA غیرکدکننده حلقوی hsa_circ_0003098 در سرطان پستان و ارتباط آن با اطلاعات جمعیت شناختی و متاستاز به غدد لنفاوی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-73

زهرا فیروزی؛ الهام محمدی سلیمانی؛ محمدمهدی نقی زاده؛ حسین منصوری؛ یاسر منصوری


برآورد پوشش مراجعه بیماران مبتلا به سرطان پستان به مرکز تحقیقات سرطان شهرستان جهرم از سال 1395 تا 1398

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-69

معصومه قنبرنیا؛ راضیه زاهدی؛ مریم تدین؛ مرضیه حق بین


تغییرات بیانی ژن CD44 و افزایش میزان آپوپتوز در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان در شرایط بی‌وزنی شبیه سازی شده

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 26-34

10.52547/jmj.17.3.26

زهرا حاج ابراهیمی؛ مریم صلواتی فر


شناسایی پلی مورفیسم G276T از ژن آدیپونکتین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در افراد مبتلا به سرطان پستان

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 8-14

10.52547/jmj.17.2.8

زهرا طهماسبی فرد


بررسی یافته های سونوگرافیک بیماران با Focal asymmetry density در ماموگرافی غربالگری

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 51-57

10.29252/jmj.13.2.8

سریر ناظمی؛ محمدرضا لشکری؛ بهجت کلانتری؛ فاطمه سادات حسینی باب اناری


آگاهی زنان متأهل با سن 20 سال و بالاتر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب ایران از خودآزمایی پستان و ماموگرافی

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 49-56

10.29252/jmj.10.2.49

زیبا ضیایی‌فرد؛ خدیجه عبداللهی؛ راضیه زاهدی؛ سمیرا رحمانیان؛ کرامت‌الله رحمانیان