کلیدواژه‌ها = بیوانفورماتیک
بررسی ژن های منتخب مرتبط با سیگنالینگ سیتوکین در بافت مغز بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ماژور

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 40-49

شیرین جلیلی؛ محمد پنجی


بررسی بیوانفورماتیکی برای تعیین بیومارکرهای کلیدی در سرطان پروستات

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 50-58

محسن صفایی؛ زهرا آب پیکر؛ احمدرضا فرمانی؛ سید امین کوهپایه؛ محمد حسن جعفری نجف آبادی؛ آرش گودرزی


تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی ناحیه Fc ایمونوگلوبولین G انسان به روش بیوانفورماتیک

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 34-43

10.52547/jmj.19.1.5

سهیلا روهانی؛ فاطمه حاجی قاسمی