کلیدواژه‌ها = هموگلوبین
تأثیر تمرینات هوازی منظم بر تولید سلول های بنیادی خون ساز و میزان گلبول های سفید و هموگلوبین بیماران تحت پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 41-49

معصومه کامیاب نیا؛ فرشاد غزالیان؛ عباس حاجی فتحعلی؛ شهرام سهیلی؛ ماندانا غلامی


اثر شدت ورزش بر پلاکت و شاخص‌های هماتولوژیکی دختران فوتسالیست

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-24

10.52547/jmj.16.3.17

عبدالصالح زر؛ محمد امین احمدی؛ فاطمه احمدی


تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب جلسات مکرر تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 48-54

10.29252/jmj.9.2.48

حمید اراضی؛ ارسلان دمیرچی؛ علی مصطفی‌لو