نویسنده = حسن رضانژاد
بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان جهرم، 1397

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-8

10.52547/jmj.18.2.1

سالار معانی؛ مجتبی کاظمی؛ کاوس صلح جو؛ عنایت اله شادمند؛ حسن رضانژاد


جداسازی آمیب نگلریا و شناسایی نگلریا آسترالینسیس از آب استخرهای شنای استان کرمان

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-25

10.52547/jmj.18.2.19

راحله افتخاری کنزرکی؛ کاوس صلح جو؛ زهرا بابایی؛ حسن رضانژاد؛ احمد ابوالقاضی


آلودگی خاک به تخم گونه های توکسوکارا در پارکها، مدارس ابتدایی و مهد کودک های جهرم، جنوب ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-6

10.29252/jmj.15.1.1

حسن رضانژاد؛ انیس سروستانی؛ بلال آرمند؛ عنایت الله شادمند