نویسنده = محمد رادمهر
بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.2.5

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ حسن ضابطیان؛ احمد رستگاریان؛ حمید رضا دولتخواه


اهمیت درجه حرارت اولیه بر پیش‌گویی سرنوشت نهایی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 49-55

10.29252/jmj.11.3.49

محمد رادمهر؛ سما حقیقی؛ حامد بصیر غفوری؛ سعید عباسی؛ داود فارسی؛ حسن امیری؛ ناهید کیانمهر؛ مانی مفیدی