نویسنده = جواد سنچولی
جداسازی زیرگروه B-1 لنفوسیت های B از خون بند ناف انسان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 33-40

10.29252/jmj.11.1.5

جواد سنچولی؛ نریمان مصفا؛ عزیز شهرکی واحد؛ غلامحسین فرجاه


بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 34-40

10.29252/jmj.8.3.34

عزیز شهرکی واحد؛ مرجان مردانی حموله؛ جواد سنچولی؛ سودابه حامدی شهرکی