نویسنده = فاطمه امام قریشی
بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 20-26

10.29252/jmj.9.4.20

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ فاطمه امام قریشی؛ مرضیه حسینی


میزان آگاهی ،طرز نگرش وعملکرد مادران درارتباط با قنداق کردن نوزاد درشهرستان جهرم

دوره 6، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 67-73

10.29252/jmj.6.3.4.67

فاطمه امام قریشی؛ سید تقی حیدری؛ زینت صیادی


شیوع انواع سروتایپ های H اشرشیا کلی درایجاد عفونت ادراری در کودکان شهر جهرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 27-32

10.29252/jmj.6.1.2.27

فاطمه امام قریشی؛ شهره فرشادی؛ مهدی کلانی؛ مریم حسینی؛ شادخت رجبی


ارزیابی درونی گروه اطفال دانشکده جهرم و تاثیر آ ن بر کیفیت آموزش

دوره 5، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 51-60

10.29252/jmj.5.3.4.51

صدیقه نجفی پور؛ فاطمه امام قریشی؛ وحید مقرب؛ امید رضا ذکاوت


عقرب گزیدگی درشهرستان جهرم طی سال های 82-1380

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 35-40

10.29252/jmj.5.1.2.35

مهدی عبدالهی فرد؛ فاطمه امام قریشی؛ لیلا مصلی نژاد


اثرات متابولیک تعویض خون درنوزادان

دوره 2، شماره 2، فروردین 1384، صفحه 27-34

10.29252/jmj.2.2.6

فاطمه امام قریشی؛ احمد مدنی