نویسنده = حمید رضا دولتخواه
تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در انتقال بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-10

10.52547/jmj.18.3.1

مهدی اسدیان؛ محمدرضا حیدری؛ حمیدرضا دولت خواه


مقایسه رفتار های ارتقاء دهنده سلامت و کانون کنترل بر سلامت در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در سال 1396

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 25-32

10.52547/jmj.16.3.25

فاطمه السادات حسینی؛ نادر شریفی؛ حمید رضا دولتخواه


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-20

10.29252/jmj.13.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ حمیدرضا دولتخواه