نویسنده = راضیه زاهدی
برآورد پوشش مراجعه بیماران مبتلا به سرطان پستان به مرکز تحقیقات سرطان شهرستان جهرم از سال 1395 تا 1398

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-69

معصومه قنبرنیا؛ راضیه زاهدی؛ مریم تدین؛ مرضیه حق بین


کارآزمایی بالینی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-7

راضیه زاهدی؛ کرامت اله رحمانیان؛ وحید رحمانیان


تاثیر بحران کرونا بر روند مرگ و میر: آیا مسیر مرگ و میر تغییر کرده است؟

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-33

10.52547/jmj.19.1.4

وحید رحمانیان؛ راضیه زاهدی؛ کیاوش هوشمندی؛ کرامت اله رحمانیان؛ لیلا فخرآوری


آگاهی زنان متأهل با سن 20 سال و بالاتر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب ایران از خودآزمایی پستان و ماموگرافی

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 49-56

10.29252/jmj.10.2.49

زیبا ضیایی‌فرد؛ خدیجه عبداللهی؛ راضیه زاهدی؛ سمیرا رحمانیان؛ کرامت‌الله رحمانیان