نویسنده = فرهنگ هوشمند
اثر عصاره الکلی گیاه آلوئه‌ورا روی میزان غلظت سرمی هورمون‌های تستوسترون و گنادوتروپین در موش‌های صحرایی نر

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-8

10.29252/jmj.10.2.1

حجت‌اله کریمی جشنی؛ نهال نجم دینی؛ فرهنگ هوشمند


تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 7-12

10.29252/jmj.10.4.7

مریم پورفرید؛ حجت اله کریمی جشنی؛ فرهنگ هوشمند


بررسی اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژنز رت

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 8-13

10.29252/jmj.9.4.8

حجت اله کریمی جشنی؛ سمیرا ملک‌زاده شیروانی؛ فرهنگ هوشمند


تأثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 1-6

10.29252/jmj.8.3.1

حجت اله کریمی جشنی؛ فاطمه دخانچی؛ فرهنگ هوشمند