نویسنده = حجت‌اله کریمی جشنی
تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-7

10.29252/jmj.13.2.1

حسین کارگر جهرمی؛ حجت اله کریمی جشنی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه


اثر علف کش گلیفوزیت بر بافت کلیه در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 9-16

10.29252/jmj.11.4.2

حجت اله کریمی جشنی؛ لاله نوین؛ محمد پوراحمدی


اثر شدت تمرین استقامتی بر هورمون‎های جنسی و بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش‎های صحرایی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 39-47

10.29252/jmj.11.3.39

مریم السادات میری؛ اصغر نیک سرشت؛ حجت اله کریمی جشنی؛ حسین کارگر جهرمی؛ سعید سبحانیان


بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت سینوویوم انسان به سلول‌های شبه عصبی در محیط آزمایشگاه

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 31-38

10.29252/jmj.11.2.6

الهام کشافی جهرمی؛ حجت‌اله کریمی جشنی؛ سعیده عرفانیان؛ کاوس صلح‌جو؛ عبدالعلی سپیدکار؛ حسام‌الدین فخری‌نیا


اثر عصاره الکلی گیاه آلوئه‌ورا روی میزان غلظت سرمی هورمون‌های تستوسترون و گنادوتروپین در موش‌های صحرایی نر

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-8

10.29252/jmj.10.2.1

حجت‌اله کریمی جشنی؛ نهال نجم دینی؛ فرهنگ هوشمند


تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 7-12

10.29252/jmj.10.4.7

مریم پورفرید؛ حجت اله کریمی جشنی؛ فرهنگ هوشمند


بررسی اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژنز رت

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 8-13

10.29252/jmj.9.4.8

حجت اله کریمی جشنی؛ سمیرا ملک‌زاده شیروانی؛ فرهنگ هوشمند


اثر داروی اکسی متولون روی بافت کلیه در فرزندان یک روزه رت‌های باردار

دوره 9، شماره 3، تیر 1390، صفحه 8-13

10.29252/jmj.9.3.2

حجت اله کریمی جشنی؛ شمسی بندک؛ امیراشکان مهجور


تأثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 1-6

10.29252/jmj.8.3.1

حجت اله کریمی جشنی؛ فاطمه دخانچی؛ فرهنگ هوشمند