فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- اخبار نشریه
چاپ مقاله در اسرع وقت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه اساتید ، دانشجویان، پژوهشگران

به استحضار می رساند این مجله مقاله شما را در کمترین زمان  به خصوص در حوزه بالینی به چاپ خواهد رساند.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب