فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- درباره نشریه
آشنایی با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم(پارس)، مجله رسمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مقالات مختلف پژوهشی  در رابطه با مطالعات بالینی، آزمایشگاهی ، تحقیقات برروی حیوانات  و پژوهش های انجام شده در حیطه  های مختلف پزشکی  و پیراپزشکی را برای  بررسی و چاپ مدنظر قرار می دهد. این مجله مقالات مربوط به مشکلات شایع و متمایز پزشکی  وهمچنین پژوهش هایی در حیطه ی آموزش پزشکی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انتشار این مجله افزایش سطح دانش و آگاهی  به وسیله انتشار یافته های جدید پزشکی می باشد.این مجله مورخ 4/12/86 موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی ، در هفتادوهشتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشورشد و دراواخر سال 1393 با گرفتن مجوز از وزارت مطبوعات کشور به نام مجله علمی پژوهشی پارس تغییر نام یافت.


نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب