:: دوره 14، شماره 1 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 14 شماره 1 صفحات 71-64 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر عوامل مرتبط بر رفتار های پیشگیری کننده از سالک در بین خانواده های شهر خرامه سال 1394
حجت اله خسروانی پور، عباس قوام، عباس یزدانپناه*
دانشگاه آزاد واحد مرودشت
چکیده:   (4405 مشاهده)

مقدمه: سالک بعد از مالاریا مهمترین بیماری مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان به شمار می آید. یکی از مهمترین راهکار های اساسی جهت کنترل بیماری سالک، انجام رفتارهای پیشگیری کننده توسط اعضا ی خانواده می باشد. به دلیل آندمیک بودن بیماری سالک در خرامه این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل مرتبط بر رفتارهای پیشگیری کننده از سالک در بین خانواده های شهر خرامه در سال 1394 انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که جامعه آماری کل خانواده های شهر خرامه بودند با استفاده از فرمول کوکران، 350 خانواده به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار استفاده شده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به تایید متخصصان رسید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 79 درصد تایید گردید. پرسشنامه ها توسط مادر خانواده تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 16 و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون های کای دو و آنووا استفاده گردید.

یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 12/25± 36/01 بود. میانگین عملکرد مدیران شهری 10/59±13/75، میانگین عملکرد صدا و سیما 8/57±7/77و میانگین عملکرد رابطین بهداشتی10/29± 4/77 می باشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عملکرد صدا و سیما، رابطین بهداشتی و مدیران شهری پایین است. صدا و سیما و رابطین بهداشتی با آموزش های مستمر و مدیران شهری با عملکرد مناسب می توانند گامی موثر در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سالک در جامعه بردارند.

واژه‌های کلیدی: سالک، خانواده های شهر خرامه، رفتار های پیشگیری کننده
متن کامل [PDF 199 kb]   (1734 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی اجتماعی
دریافت: 1394/9/14 | ویرایش نهایی: 1396/3/22 | پذیرش: 1395/3/31XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 1 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها