:: دوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدحسن صلح جو ، فرشاد تجاری ، علی زارعی
چکیده:   (721 مشاهده)
چکیده
مقدمه: مشکلات ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی وکاهش عزت نفس را می توان با فعالیت های مفرح از جمله گشت زدن در اماکن فروش و خریدکردن بهبود بخشید. این تحقیق با هدف تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.
روش کار: این پژوهش مداخله ای روی 477 نفر از دانشجویان در پنج ناحیه کشور انجام شد. آزمودنی ها پرسشنامه سلامت روان (28-GHQ) را به عنوان پیش آزمون و یک ماه بعد، به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند و طی این مدت از آنها خواسته شد تا خرید انجام ندهند. سبک تفریح و سرگرمی خرید کردن با پرسشنامه اسپرولزوکندال اندازه گیری شد. برای تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T همبسته استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه سلامت روان بترتیب 9/12 ±22/57 و 11/27± 30/90 بود. از طرفی در پیش آزمون و پس آزمون بترتیب 32/28 %  و 60/59 %  از آزمودنی ها از نظر سلامت روان در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. بر این اساس اختلاف بین میزان سلامت روان در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بود (0/020=p). در ابعاد افسردگی، ضعف در عملکرد اجتماعی و اضطراب، بین دو بار اندازه گیری تفاوت معناداری وجود داشت (0/05>p). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین میزان خرید و سلامت روان دانشجویان بود (001/=p و0/613=r).                                           
نتیجه گیری: جلوگیری از خرید به مدت یک ماه باعث کاهش سلامت روان دانشجویان گردیده است. بنابراین فعالیت خرید کردن ممکن است بتواند بر سلامت روان و افسردگی تاثیر بگذارد.

                             
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، افسردگی، خرید کردن، دانشجو
متن کامل [PDF 560 kb]   (131 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: 1398/9/25 | پذیرش: 1398/10/22 | انتشار: 1398/10/22


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها