:: دوره 17، شماره 1 - ( بهار98 1398 ) ::
جلد 17 شماره 1 صفحات 42-51 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌ یاری عصاره‌ی گل‌سرخ بر بیان ژن‌های کاسپاز 9 و کاسپاز3 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر
خانم فاطمه قاصد ، دکتر جبار بشیری
گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده:   (837 مشاهده)
مقدمه: کاسپازها در فرایند مرگ برنامه‌ریزی شده سلول نقش مهمی دارند و از طرفی گل‌ سرخ نیز دارای تاثیرات محافظتی در این زمینه می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین­های هوازی همراه با عصاره‌ی گل سرخ بر بیان ژن‌های کاسپاز 3 و 9 عضله‌ی نعلی در موش‌های صحرایی نر بود.
روش کار: در این تحقیق تجربی، 50 سر موش صحرایی نر دو ماهه با نژاد ویستار تهیه و به صورت تصادفی در پنج گروه (کنترل سه ماهه، کنترل شش ماهه، تمرین، عصاره گل سرخ، ترکیبی) قرار گرفتند. گروه‌های تمرین هوازی و تمرین هوازی+ گل سرخ به مدت 5 روز در هفته و به مدت 12 هفته روی نوارگردان به شیب 15 درصد شرکت کردند. گروه عصاره گل سرخ و ترکیبی از طریق گاواژ، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک گرم (09/0گرم گل سرخ + 9 سی‌سی سالین) دریافت نمودند. پس از مداخله تمرینات هوازی و مصرف عصاره گل سرخ، مراحل جراحی و استخراج نمونه برای موش‌ها انجام شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌آنالیز واریانس در سطح معنی­داری کمتر از 5­0/0 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بیان ژن کاسپاز 3 و 9 در عضله نعلی گروه­های تمرین هوازی و عصاره گل سرخ و گروه ترکیبی (گل سرخ و تمرین هوازی) نسبت به گروه کنترل شش ماهه و سه ماهه بیان کمتری داشته است به طوری که در گروه­ کنترل شش ماهه بیشترین بیان را داشته است (05/0> P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، احتمالا با استفاده از تمرینات هوازی و عصاره‌ی گل سرخ می­توان میزان آپوپتوز سلولی را با کاهش بیان ژن کاسپاز 3 و 9 کاهش داد و روند ضعف عضلات بدن را نیز کند نمود.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، کاسپاز 3، کاسپاز 9، عصاره‌ی گل سرخ
متن کامل [PDF 654 kb]   (111 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1398/1/25 | پذیرش: 1398/6/25 | انتشار: 1398/6/25


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 1 - ( بهار98 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها