:: دوره 16، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 16 شماره 3 صفحات 25-32 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه رفتار های ارتقاء دهنده سلامت و کانون کنترل بر سلامت در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در سال 1396
خانم فاطمه السادات حسینی ، دکتر نادر شریفی ، آقای حمید رضا دولتخواه
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
چکیده:   (783 مشاهده)
رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت است. با تعیین نوع کانون کنترل افراد احساس کارآمدی در افراد افزایش می یابد. در این پژوهش به بررسی و مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و کانون کنترل بر سلامت در دو گروه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی پرداخته شد.
روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی بر روی 500 نفر از دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی با روش نمونه گیری مطبق سهمیه ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (Health Promotion Lifestyle Profile II) و والستون (Walton) بود.
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های Chi-square، t مستقل و رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان دهنده تفاوت معنادار در حیطه های مسئولیت پذیری سلامت 001/0P<، فعالیت های فیزیکی  007/0P=، عادت های تغذیه ای 001/0P<، رشد معنوی 001/0P<، ارتباطات بین فردی 013/0P=، مدیریت استرس 001/0P< و همچنین تفاوت معنادار در کانون کنترل سلامت درونی 036/0P= و کانون کنترل سلامت بیرونی 001/0P< در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان علوم پزشکی در وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان غیر علوم پزشکی قرار دارد. لازم است در آینده مطالعاتی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی که می توانند در تعیین کانون کنترل بـر سـلامت موثر باشند، انجام داد.
واژه‌های کلیدی: کانون کنترل؛ ارتقاء سلامت؛ رفتار؛ دانشجو
متن کامل [PDF 768 kb]   (185 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت خانواده
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها